O firmě

MIKLAS je jihočeská firma působící v oboru TZB. Hlavním předmětem podnikání je montážní činnost v oblasti voda – topení – plyndiamantové vrtání.

Firma byla založena v roce 1998 MIKLASEM RADKEM jako OSVČ. V počátku byly montážní práce prováděny pouze vlastní osobou a jednalo se pouze o zakázky menšího rozsahu typu rekonstrukce bytových jader, výměny zař. předmětů a instalace v rodinných domcích.

Pro příjem zaměstnanců bylo rozhodnuto v roce 2003, neboť s rostoucím objemem zakázek již přestal být vyhovující systém realizace vlastními silami s podporou subdodavatelů. Subdodavatelský systém se postupem času projevil jako ne příliš šťastný s ohledem na „spolehlivost“ a dodávanou kvalitu některých spolupracujících firem. V dnešní době realizuje naše firma drtivou většinu zakázek vlastními silami a služeb subdodavatelů využívá pouze okrajově. Spolupracujeme pouze s firmami jejichž spolehlivost a profesionalita byla postupem času prověřena a uznána za vyhovující.

Všichni zaměstnanci firmy jsou zaškoleni do technologií, s kterými pracujeme a jejich profesionální úroveň je neustále zvyšována průběžně probíhajícími školeními a zkouškami. Každý ze zodpovědných pracovníků dodržuje stanovené vnitro firemní ujednání o kvalitě prováděných prací a dodávek. I přes vysokou odbornost a spolehlivost zaměstnanců probíhají na všech realizovaných stavbách pravidelné kontroly prováděné přímo majitelem firmy.

Pro zachování vysokého standardu našich dodávek používáme pouze v praxi ověřené materiály renomovaných výrobců a dodavatelů. Všechny námi používané materiály mají prohlášení o shodě podle §12 odst. 4. pís. b zákona 22/1997 Sb., které jsme schopni doložit. Při používání kvalitních materiálů a svědomitě prováděných zkouškách těsnosti systémů (které dokladujeme) nabízíme záruky na montážní práce min. 60 měsíců.