Montáže rozvodů z PPR

  • Vodovodní potrubí pro rozvody teplé a studené vody spojujeme polyfůzním svařováním. Momentálně disponujeme výbavou do průměru 110 mm.
  • Je nám známa délková roztažnost tohoto materiálu a proto ji kompenzujeme dle technických listů výrobce smyčkovými kompenzátory, svařovanými U nebo Z kompenzátory a dostatečnou silou použité tepelné izolace.
  • Pro rozvody TUV na povrchu používáme buď potrubí STABI, nebo dodatečnou montáž podpůrných žlabů.
  • Podstatnou péči věnujeme upevnění potrubí – používáme ucelený montážní systém HILTI.

Referenční fotografie

fotofotofotofoto

Zpět